Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel s.r.o., vložka číslo 22511/T

 

sídlo:                           GAWEX s.r.o.

Skladová 2,

917 01 Trnava

ICO:                             44374763

DIC:                              2022681771

IC DPH:                        SK2022681771

 

Bankové spojenie:        Československá obchodná banka, a.s., pobočka Trnava

BIC:                              CEKOSKBX

IBAN:                            SK56 7500 0000 0040 1461 7966

 


tel./fax:                          +0421 33/5342 791

  +0421 33/5342 792

e-mail:                           gawex@gawex.sk

                                      spal@gawex.sk

mobilné kontakty:

Informácie pre UK a ZTI

·         Spál Jozef                      0905 603 546

·         Ranušová Martina           0905 417 433

Informácie pre stropné debnenie

·         Hlubík Samuel                  0915 859 146